پکیج دانلودی آموزش مدیریت زمان و فتح اهداف

چگونه می توان بر کمبود وقت، غلبه کرد؟

برنامه ریزی و اولویت بندی به چه شکل است؟

به چه طریق باید از اتلاف وقت و انرژی، جلوگیری کرد؟ 

چطور کارهای ناتمام را باید به سرانجام رساند؟

راحل کم انگیزگی و تنبلی چیست؟

هدف گذاری و راه رسیدن به اهداف چگونه است؟

چگونه می توان بر کمبود وقت، غلبه کرد؟

برنامه ریزی و اولویت بندی به چه شکل است؟

به چه طریق باید از اتلاف وقت و انرژی، جلوگیری کرد؟ 

چطور کارهای ناتمام را باید به سرانجام رساند؟

راحل کم انگیزگی و تنبلی چیست؟

هدف گذاری و راه رسیدن به اهداف چگونه است؟

دوره دانلودی “مدیریت زمان و فتح اهداف” تحول شگفتی در زمینه برنامه ریزی و اولویت بندی ایجاد کرده است زیرا:

* تکنیک ها و روشهای تسلط بر زمان

* شیوه ی درست اولویت بندی و برنامه ریزی کارها

* روشهای غلبه بر اهمال کاری و پشت گوش انداختن وظایف

* تاکتیکهایی برای خلاصی از عوامل هدردهنده زمان و کاهنده ی بازدهی

* و از همه مهمتر روش های هدف گذاری، مدیریت اهداف و فتح هدف، را آموزش داده است.

همچنین این دوره، راه های موثر و کاربردی برای داشتن حس خوب، انرژی بالا و انگیزه بیشتر را مورد بررسی دقیق قرار داده که در مجموع این دوره را بدون شک به شاهکاری ممتاز برای “فتح اهداف در زمان مناسب” تبدیل کرده است

و اینگونه است که شما تبدیل به یک شخصیت هدفمند خواهیدشد که کنترل زمان را در دست دارد.

این دوره چه فاکتورهایی را در شما بهبود می دهد:
انضباط شخصی 98%
هدفمندی 96%
حکمفرمایی بر زمان 94%
بازدهی در عملکرد 92%
قدرت تصمیم گیری و اولیت بندی 90%
انگیزه و حس خوب 88%
اعتماد به نفس 86%
تعهد و وظیفه شناسی 84%
موفقیت در شغل و تحصیل 82%
سرعت عمل و چابکی 80%

مدرس این دوره: محمدداود نصیری الحسینی، مولف 8 عنوان کتاب

آنچه در دوره مدیریت زمان و فتح اهداف آموزش خواهید دید:
دیگر آثار: