کتاب ابصار

ابصار کتابی است که با مددگیری از آیات قرآن کریم، روایات معصومین(ع) و بحث‌های روانشناسی و علمی به یکی از مهم‌ترین اعضای بدن انسان؛ یعنی چشم پرداخته و آنچه این نعمت بزرگ وظیفه دارد را یادآوری نموده است. و سعی دارد کلیه گناهان و ثواب‌هایی که می‌توان با این دو عضو کوچک اما مهم انجام داد را به خوانندگان خود منتقل کند، تا اگر گرفتار گناهی از جانب چشمان خود هستند آن را ترک و اگر از ثوابی غافل‌اند آن را کسب نمایند.

 

گفتنی است در این اثر سعی شده علاوه بر نشان دادن راه و رسم پاک نگریستن، راهکارهایی نیز جهت ترک گناه چشم‌چرانی، مباحثی در خصوص حدّ و مرزهای بین محرم و نامحرم و داستان‌هایی بسیار زیبا از مقابله با نفس امّاره آورده شود، که امید است موجب تعالی مخاطبان خود گردد.

لازم به ذکر است مخاطبین ویژه ی این کتاب اقشار زیر می باشند:

جوانانی که به تازگی وارد محیط دانشگاهی شده اند. (به علت مواجه شدن با محیط مختلط)؛ نیروهای جدیدالاستخدام سازمان ها، شرکت ها و کلیه ارگانهای دولتی و خصوصی (به علت مراوده و سر و کارداشتن با ارباب رجوع نامحرم)؛ کسبه و بازاریان (برای حفظ پاک چشمی و کنترل چشم در برخورد با مشتریان نامحرم) و تمامی کسانی که تصمیم دارند با چشمی پاک و به دور از هوا و هوس به اطراف خود بنگرند و در مسیر بندگی خدا و رضای او گام بردارند.
دیگر آثار: