درباره ما محمدداود نصیری الحسینی:

نویسنده، محقق و پژوهشگر در زمينه‌هاي: علوم اعتقادي، علوم نوین در اسلام و روانشناسی موفقیت

"ویراستار" و "مشاورتالیف" ده ها جلد کتاب در موضوعات گوناگون

 

صاحب تاليف كتاب‌هاي:
علوم نوین در اسلام
آموزش تندخوانی و تکنیک های خواندن سریع
محرک موفقیت
اسلام علمی ترین دین بشریت
لطفا استامينوفن نباشيد
ابصار (آيين پاك چشمي و دوری از گناهان چشم)

عنايات اهل بيت به انسان‌ها