مجموعه آثار محمد داود نصیری الحسینی - 2

تازه ترین اثر چاپ شده: کتاب آموزش تندخوانی و تکنیک های خواندن سریع

کتاب ابصار

ابصار کتابی است که با مددگیری از آیات قرآن کریم، روایات معصومین(ع) و بحث‌های روانشناسی و علمی به یکی از مهم‌ترین اعضای بدن انسان؛ یعنی چشم پرداخته و آنچه این نعمت بزرگ وظیفه دارد را یادآوری نموده است. و سعی دارد کلیه گناهان و ثواب‌هایی که می‌توان با این دو عضو کوچک اما مهم انجام داد را به خوانندگان خود منتقل کند، تا اگر گرفتار گناهی از جانب چشمان خود هستند آن را ترک و اگر از ثوابی غافل‌اند آن را کسب نمایند.

مشاهده جزئیات

لطفاً استامینوفن نباشید

این کتاب در قالب شش داستان بی نظير و به هم مرتبط، سعي دارد به مسايل زندگي امروز جوانان بپردازد و قدمي براي رفع اين مشكلات بردارد.بررسی روابط بین محرم و نامحرم و تبیین حد و مرزهای آن، بررسی جامع و کامل نقش ماهواره در زندگی خانواده امروز، فرهنگسازی و تشویق جوانان به ازدواج آگاهانه، از جمله مواردی است که در این کتاب بدان اشاره شده است.

مشاهده جزئیات
صفحه قبل 1 2